0

No products in the cart

Selecteer een pagina

 Ondernemingsgegevens 

VD Laserdesign

Kortrijkstraat 341
9700 Bevere (Oudenaarde)

0494 23 28 85 / 0495 46 00 15

info@vdlaserdesign.be
Ondernemingsnummer: BE0761 532 053

Toepasselijkheid

Op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van VD Laserdesign zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Alle andere algemene voorwaarden worden als onbestaande beschouwd.  

Offerte

Een offerte wordt vrijblijvend opgemaakt en is 30 dagen geldig. Andere afspraken rond de geldigheid van een offerte op maat worden daarop weergegeven.

Webshop

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief alle verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende fotos zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden VD Laserdesign niet.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door VD Laserdesign. VD Laserdesign kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Levering

Correcte en tijdige levering van de bestelde producten worden gegarandeerd indien de nodige informatie tijdig werd aangeleverd. De aangegeven levertermijnen zijn ter indicatie en zijn steeds afhankelijk. 

Indien er sprake is van verzuim door derden van wie de levering afhankelijk is, kan VD Laserdesign niet aansprakelijk worden gesteld. Ophaling en verzending zijn steeds mogelijk maar afhankelijk van het gekozen product.

Verzending

Wij doen zorgvuldig ons best de bestelling zo spoedig mogelijk bij u af te leveren binnen een termijn van max. 7 werkdagen, tenzij anders vermeld.

De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden altijd meegedeeld bij checkout. Wij versturen steeds een bevestiging van zodra de bestelling klaar is om verzonden te worden.

Levering verloopt via BPost.

Retourneren

Artikelen (exclusief gepersonnaliseerde en op maat gemaakte artikelen) kunnen geretourneerd worden tegen terugbetaling door binnen de 14 dagen na ontvangst van je bestelling contact op te nemen via info@vdlaserdesign.be. Je bent zelf verantwoordelijk voor de retourneringsverzendkosten. Producten moeten ongebruikt en intact zijn.

Aansprakelijkheid 

Klachten of schade aan de geleverde goederen dienen binnen de 2 dagen te worden gemeld op het emailadres info@vdlaserdesign.be.

VD Laserdesign kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade van eender welke aard van de geleverde producten die rechtstreeks aan de klant worden bezorgd door derden (koerierdienst) en schade omwille van foutieve informatie waarvoor de klant verantwoordelijk is. 

Wel zal VD Laserdesign samen met de klant op zoek gaan naar een passende oplossing wanneer er schade wordt vastgesteld bij de klant. 

Auteursrecht

Op de branding van VD Laserdesign rust er auteursrecht. Deze ontwerpen mogen op geen enkele manier worden openbaar gemaakt, verspreid of vermenigvuldigd worden zonder schriftelijke toestemming. 

Het logo werd ontworpen door VD Laserdesign.  © VD Laserdesign 

Indien dit toch gedaan wordt zonder toestemming wordt een compensatie in rekening gebracht die in de verhouding staat tot de ontwerpkost.

Toepasselijk recht

De overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht.

Alle geschillen van welke aard ook, rechtstreeks of onrechtstreeks voortspruitend uit onderhavig contract, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank van het arrondissement Oudenaarde.